OLEMME PÄIVITTÄNEET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄMME 30.4.2020

Venuun palveluita koskevat henkilötietojen suojaperiaatteet

Venuu Oy (jäljempänä “Venuu”) on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojalauseke kuvaa Venuun henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt. “Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Venuun palvelujen käyttäminen, käyttäjän muu asiallinen yhteys Venuun palveluihin tai käyttäjän suostumus.

Venuun sivustoihin kuuluvat venuu.fi, venuu.se ja venuu.com sivustot.

Mikäli et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä tämän tietosuojapolitiikan mukaisesti, älä käytä Venuun sivustoja tai palveluja.

Mitä tietoa keräämme?

Venuu voi kerätä käyttäjistään tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan kerätä palvelun käytön yhteydessä, lähettäessäsi viestejä Venuun palvelun kautta, jatkaessasi Venuun kautta lähettämäsi kyselyn aloittamaa keskustelua sähköpostitse Venuun yhteistyökumppaneiden kanssa, kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin asioidessasi kanssamme.

Henkilötietojasi voidaan kerätä myös kolmansien osapuolten ylläpitämistä rekistereistä, esimerkiksi Väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Venuu kerää muun muassa alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

1. Venuulle antamasi tiedot

Saatamme kysyä sinulta eri palvelujen yhteydessä tietoja, joita voit halutessasi antaa Venuulle:

 • Nimi tai nimimerkki
 • Salasana tai muu yksilöivä tunnus
 • Sähköpostiosoite ja muita yhteystietoja (esim. osoite, puhelinnumero)
 • Asiakaspalautteet
 • Järjestämääsi tapahtumaan liittyvät tiedot
 • Kommunikaatio Venuun yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtumaasi liittyen

Lisäksi voidaan kerätä muita yhteystietoja, joita tarvitaan mm. tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, asiakasviestintään ja käyttäjien tunnistamiseen. Voimme kerätä myös ns. demografiatietoja esim. ikä, sukupuoli, kieli, asuinaluetta kuvaavat tiedot, sekä mieltymyksiäsi, toivomuksiasi ja tietoja antamistasi suostumuksista sekä muita vastaavia tietoja, joita tarvitsemme mm. tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja palvelujemme kohdentamiseen.

2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Saatamme kerätä sinusta ja Venuun palvelujen käytöstä seuraavia tietoja:

 • Verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot (ks. Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö)
 • Asiakasviestinnän tiedot, esim. tiedot linkkien klikkauksista
 • Verkkosivu, jolta on siirrytty Venuun verkkosivulle
 • Laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio
 • IP-osoite
 • Päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • Istuntotunniste, istunnon aika ja kesto

Vaikka Venuun sivustoja voi useimmiten selailla ilman, että sinun täytyy rekisteröityä tai muuten tunnistautua, selaimesi toimittaa Venuu:lle tiettyjä tietoja, esimerkiksi käyttämäsi IP-osoitteen, selailun ajankohdan, miltä sivuilta olet tulossa, millä sivuilla vierailet, mitä linkkejä käytät ja mitä sisältöjä olet katsonut. Venuun tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä voi syntyä myös muuta teknisluonteista tietoa, jota keräämme. Esimerkiksi liittymäsi puhelinnumero, palvelun käyttöajankohta ja muita vastaavia palvelun käyttöä kuvaavia tietoja voi siirtyä Venuu:lle osana normaalia viestin välitystä. Venuu käyttää internet-sivustoillaan evästeitä ("cookie"), joiden käytöstä annetaan lisätietoja alempana kohdassa "Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö".

3. Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

Keräämme tietoja asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvistä asioista, esimerkiksi tilaamiisi ja/tai käyttämisiisi palveluihin, sopimuksiin, yhteydenottoihin, asiakasvalituksiin, sekä muiden palveluiden tarjontaan ja käyttöön liittyviä tietoja. Keräämme myös tuotteiden ja palvelujen maksamiseen ja laskutukseen liittyviä tietoja, kuten laskutusosoite ja luottokorttitiedot, sekä luottotietojen tarkastamiseen liittyviä tietoja ja muut vastaavia taloudellisia tietoja. Voimme myös nauhoittaa asiakaspalvelupuheluja ja kerätä muita sinun ja Venuun, sekä sinun ja edustamiemme tahojen väliseen kanssakäymiseen liittyvää tietoa.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietojasi alla määriteltyihin yhteen tai useampiin tarkoituksiin liittyen.

1. Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää tilaustesi hallinnointiin, sopimusten täytäntöönpanoon ja muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen sekä pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös käyttäjien tunnistamiseen, tuotteiden ja palvelujen toteuttamiseen, viestien välitykseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan, lain sallimissa rajoissa. Henkilötietojasi ei luovuteta Venuun ulkopuolelle käytettäväksi markkinointiin ilman suostumustasi.

2. Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää Venuun tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Käytämme ensisijaisesti tilastollisia ja muita vastaavia tietoja, joista yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös tuotteittemme ja palvelujemme kohdentamiseen, esimerkiksi voidaksemme näyttää sinulle räätälöityja sisältöjä. Voimme tehdä tuotteiden ja palvelujen kehittämisen edellyttämiä tilastoja ja yhdistää eri tuotteiden ja palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen.

3. Asiakasviestintä ja markkinointi

Henkilötietojasi voidaan käyttää lain sallimissa rajoissa Venuun, sen edustamien kauppiaiden ja yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelujen markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, esimerkiksi informoidaksemme sinua tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä asioista. Voimme myös tehdä asiakastyytyväisyyttä koskevia tutkimuksia.

Alaikäisiä koskevien tietojen käsittely

Pyrimme välttämään henkilötietojen keräämistä alle 18-vuotiaista henkilöistä. Koska palvelujen käyttäjien ikää voi olla vaikea todentaa, myös alle 18 vuotiaita koskevia tietoja voi päätyä tietokantoihimme. Toimintatapanamme on, etteivät alaikäiset (Suomessa alle 18-vuotiaat henkilöt) voi tehdä ostoksia tai muita oikeustoimia tällä sivustolla ilman vanhempansa tai laillisen holhoojansa suostumusta.

Luovutammeko henkilötietoja?

Venuu ei myy, lainaa tai muutoin luovuta henkilötietojasi muuten kuin seuraavissa tilanteissa:

1. Yhteistyökumppanit

Lähettäessäsi kyselyn Venuun kautta siirrämme antamasi henkilötiedot yhteistyökumppaneillemme eli tiloille ja muille Venuun palveluntarjoajille palvelun käytön ja kommunikaation mahdollistamiseksi yhteistyökumppaneidemme kanssa. Luovutamme tiedot vain niille yhteistyökumppaneille, joille olet kohdistanut kyselysi. Pyydämme sinua tutustumaan huolellisesti kyseisten yhteistyökumppanien omiin tietosuojakäytäntöihin.

2. Suostumus

Voimme luovuttaa henkilötietojasi siinä määrin kuin olet antanut meille siihen suostumuksesi. Jotkin palvelumme voivat olla luonteeltaan sellaisia, että niissä julkaistaan käyttäjien henkilötietoja, esimerkiksi yhteisöpalvelut ja sellaiset palvelut, joiden avulla käyttäjät julkaisevat omia sisältöjään.

3. Alihankkijat

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Venuun alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä politiikassa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

4. Kansainväliset tietojen siirrot

Venuu pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietosi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Venuun palveluja saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Venuu huolehtii tällöinkin henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja muutenkin siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

5. Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvan, esimerkiksi viranomaisen esittämän vaatimuksen perusteella.

6. Yritysjärjestelyt

Mikäli Venuu Oy myy liiketoimintansa tai osan siitä, voidaan kyseiseen liiketoimintaan liittyviä henkilötietoja siirtää liiketoiminnan mukana uudelle omistajalle.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Jotkin Venuun palvelut voivat mahdollistaa sen, että käyttäjä hallinnoi itse omia henkilötietojaan. Jokaisen käyttäjän velvollisuutena on olla toimittamatta Venuu Oy:lle virheelliseksi tietämäänsä tietoa.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kaikkeen henkilötietojen luovuttamiseen liittyy riskejä eikä mikään tekniikka tai prosessi ole täysin turvallinen. Venuu pyrkii käyttämään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista ja muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan, ottaen huomioon tietojen luonteen, tekniset mahdollisuudet tietojen suojaamiseen, tietoihin kohdistuvan uhkan sekä tietojen suojaamisen kustannukset.

Tällaisia keinoja voivat olla mm. palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, kulunvalvonta, rajoitettu käyttöoikeuksien myöntäminen ja käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien henkilöiden ohjeistaminen, alihankkijoiden huolellinen valinta sekä sopimuksellisten ja muiden vastaavien keinojen käyttö. Käytämme standardien mukaisia tekniikoita liiketapahtumiemme luottamuksellisuuden turvaamiseksi.

Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö

Venuu voi käyttää sivustoillaan evästeitä eli "cookieta". Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka lähetetään päätelaitteeseesi sivustoltamme, ja joiden avulla tyypillisesti kerätään tiettyjä päätelaitetta koskevia tietoja, esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, päätelaitteen käyttöjärjestelmän tietoja, selaimen tyyppi ja tieto siitä, miltä sivustolta käyttäjä on tulossa venuu.fi / venuu.se / venuu.com -sivustolle. Evästeiden käyttö mahdollistaa käyttäjille tiettyjä palveluja: esimerkiksi käyttäjän täytyy syöttää salasanansa vain kerran istunnon aikana tai käyttäjän ei tarvitse täyttää ostoskoriaan uudestaan, jos ostotapahtuma jostain syystä keskeytyy. Evästeitä käytetään myös sivustomme liikenteen analysointiin palvelujemme kehittämiseksi.

Voimme käyttää myös ns. web beaconeja joidenkin sivustojemme yhteydessä. Emme käytä web beaconeja yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan vain sivustojemme kehittämiseen. Web beaconit ovat tyypillisesti sivustolle sijoitettavia graafisia kuvia, joiden avulla voidaan kerätä tietoja sivuston käytöstä. Tyypillisesti web beaconit eivät tuota muuta informaatiota, kuin mitä käyttäjän selain toimittaa palveluntarjoajalle osana palvelujen käyttöä. Niiden avulla voidaan myös analysoida evästeitä. Jos evästeiden käyttö on estetty, web beacon ei voi seurata käyttäjän toimintaa, mutta voi edelleen kerätä selaimesi tuottamaa tietoa.

Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat tulla informoiduksi ennen niiden vastaanottamista, voit muuttaa selaimesi asetuksia vastaavasti, mikäli selaimesi tämän mahdollistaa. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin johtaa siihen, että sivuston tai palvelun kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissäsi. Joidenkin palveluntarjoajien sivustot, joihin Venuun sivustolla on linkki, voivat myös käyttää evästeitä tai web beaconeja. Venuulla ei ole pääsyä tai kontrollia tällaisiin evästeisiin.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Huomioithan, että jotkut Venuun palvelut saattavat sisältää julkisia, vuorovaikutteisia ja viestinnällisiä ominaisuuksia kuten kommentti- ja arvosteluosioita tai keskustelupalstoja, ja tuottamasi sisältö voi jäädä näihin näkyviin myös sen jälkeen, kun olet lopettanut rekisteröimäsi käyttäjätunnuksen tai käyttäjäsuhde päättyy.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää Venuuta käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin tai markkina- tai mielipidetutkimukseen.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Venuu kehittää jatkuvasti palvelujaan ja voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Jos tätä tietosuojalauseketta kuitenkin olennaisesti muutetaan, Venuu ilmoittaa asiasta tämän tietosuojalausekkeen alussa ja sivustollaan vähintään 30 vuorokauden ajan.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Venuu Oy, osoitteessa Pieni Roobertinkatu 11 A 6, 00130 Helsinki.

Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy@venuu.fi.

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.